Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο Γκόλφω Σαββοπούλου – Gkolfo Savvopoulou

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και κανονισμούς για τη χρήση της Ιστοσελίδας Gkolfo Savvopoulou.
Gkolfo Savvopoulou έδρα:

Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 30 , Πάτρα
Αχαΐα- 26221, Ελλάδα

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο υποθέτουμε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πλήρως. Μη συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο του Gkolfo Savvopoulou αν δεν αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

Η παρακάτω ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ανακοίνωση Αποποίησης Ευθύνης και οποιεσδήποτε ή όλες οι συμφωνίες: “Πελάτης”, “Εσείς” και “Η” σας αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της Εταιρείας. “Η Εταιρεία”, “Εμείς” αναφέρεται στην εταιρεία μας. “Μέρη” αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στον εαυτό μας, ή στον Πελάτη ή εαυτούς μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που απαιτείται για την ανάληψη τη διαδικασία παροχής βοήθειας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συναντήσεις καθορισμένης διάρκειας ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, με σκοπό την άμεση ικανοποίηση των αναγκών του Πελάτη της παροχής των δηλωμένων υπηρεσιών / προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ελλάδας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, τον πληθυντικό, η κεφαλαιοποίηση ή / και αυτός ή αυτή, θεωρούνται ως εναλλάξιμα και επομένως ως αναφερόμενα στο ίδιο.

Cookies

Χρησιμοποιούμε τη χρήση cookie. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο Gkolfo Savvopoulou, συναινείτε στη χρήση cookies σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του Gkolfo Savvopoulou.

Οι περισσότερες από τις σύγχρονες διαδραστικές ιστοσελίδες χρησιμοποιήστε τα cookies για να μπορέσετε να ανακτήσετε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και την ευκολία χρήσης για όσους επισκέπτονται. Μερικοί από μας οι συνεργάτες θυγατρικών / διαφήμισης μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Άδεια χρήσης

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η Γκόλφω Σαββοπούλου ή / και οι δικαιοπάροχοι του είναι κύριοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στο http://gsavvopoulou.gr. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται. Μπορείτε να δείτε και / ή να εκτυπώσετε σελίδες από το http://gsavvopoulou.gr για δική σας προσωπική χρήση, υπό την επιφύλαξη περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Απαγορεύεται:

 1. Η αναδημοσίευση υλικού από το http://gsavvopoulou.gr
 2. Να πουλήστε, ενοικιάστε ή παραχωρήστε επιπλέον υλικό από το http://gsavvopoulou.gr
 3. Να αναπαράγετε, αντιγράφετε ή αντιγράφετε υλικό από το http://gsavvopoulou.gr

Αναδιανείμετε περιεχόμενο από τον Gkolfo Savvopoulou (εκτός εάν έχει γίνει συγκεκριμένο περιεχόμενο για αναδιανομή).

Σχόλια χρηστών

 1. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία της παρούσας.
 2. Ορισμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες, υλικό και δεδομένα (“Σχόλια”) σε περιοχές της ιστοσελίδας. Ο διαχειριστής του Gkolfo Savvopoulou δεν προβάλλει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή αναθεωρεί Σχόλια πριν από την εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα και τα Σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις ή τις απόψεις του Gkolfo Savvopoulou, των αντιπροσώπων του ή των συνεργατών του. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν την άποψη και τη γνώμη του ατόμου που δημοσιεύει τέτοια άποψη ή γνώμη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, η Gkolfo Savvopoulou δεν φέρει καμία ευθύνη ή ευθύνη για τα σχόλια ή για οποιοδήποτε κόστος ζημίας, ευθύνη, αποζημίωση ή δαπάνη που προκλήθηκε ή υπέστη λόγω οποιασδήποτε χρήσης ή / και απόσπασης ή / και εμφάνισης τα σχόλια σε αυτόν τον ιστότοπο.
 3. Ο Gkolfo Savvopoulou διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί οποιαδήποτε σχόλια που θεωρεί κατά την απόλυτη κρίση του ως ακατάλληλα, προσβλητικά ή με άλλο τρόπο παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
 4. Δικαιολογείτε και εκπροσωπείτε αυτό:
  1. Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα σχόλια στην ιστοσελίδα μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις για να το κάνετε αυτό;
  2. Τα σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος ή άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος οποιουδήποτε τρίτου.
  3. Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως παράνομο υλικό ή υλικό που αποτελεί εισβολή του ιδιωτικού απορρήτου
  4. Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επιχειρήσεις ή έθιμα ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομη δραστηριότητα.
 5. Με την παρούσα εξουσιοδοτείτε την Gkolfo Savvopoulou  να εκχωρήσει, να αναδημοσιεύσει, να επεξεργαστεί και να εξουσιοδοτήσει τρίτους να χρησιμοποιήσουν, να αναπαραγάγουν και να επεξεργαστούν τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο.

Υπερσύνδεση με το περιεχόμενό μας

 1. Οι παρακάτω οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με την ιστοσελίδα μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:
  1. Κυβερνητικές υπηρεσίες
  2. Μηχανές αναζήτησης
  3. Οργανισμοί ειδήσεων
  4. Οι διανομείς καταλόγων σε απευθείας σύνδεση, όταν μας παραθέτουν στον κατάλογο, μπορούν να συνδέονται με την τοποθεσία μας στο Web με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται με τις ιστοσελίδες άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων, και
  5. Διακεκριμένες επιχειρήσεις σε όλη τη Συλλογή εκτός από την πρόσκληση σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικά κέντρα φιλανθρωπίας και φιλανθρωπικές ομάδες συλλογής κεφαλαίων που ενδέχεται να μην συνδέονται υπερσυνδέσμως με τον ιστότοπό μας.
 1. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να συνδέονται με την αρχική σελίδα μας, με δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες ιστοτόπου, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι καθόλου παραπλανητικός. β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία, την έγκριση ή την έγκριση του συνδεόμενου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του · και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της τοποθεσίας του συνδεδεμένου μέρους.
 2. Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:
   1. κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών για τους καταναλωτές και / ή επιχειρήσεις, όπως τα Εμπορικά Επιμελητήρια, η Ένωση Καταναλωτών;

  1. ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των φιλανθρωπικών εκδηλώσεων,
  2. διανομείς διαδικτυακών καταλόγων;
  3. διαδικτυακές πύλες;
  4. λογιστικά, νομικά και συμβουλευτικά γραφεία των οποίων οι κύριοι πελάτες είναι επιχειρήσεις, και
  5. εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικές ενώσεις.

Θα εγκρίνουμε αιτήματα συνδέσεων από αυτούς τους οργανισμούς αν διαπιστώσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα αντικατοπτρίζει δυσμενώς τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις μας (για παράδειγμα, εμπορικές ενώσεις ή άλλες οργανώσεις που εκπροσωπούν εγγενώς ύποπτους τύπους επιχειρήσεων, όπως η εργασία στο σπίτι, εγχώριες ευκαιρίες, δεν επιτρέπεται να συνδέονται) · (β) ο οργανισμός δεν έχει καθόλου ικανοποιητικό ιστορικό μαζί μας. (γ) το όφελος για εμάς από την ορατότητα που σχετίζεται με την υπερσύνδεση υπερβαίνει την απουσία του Gkolfo Savvopoulou και δ) όταν ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών σχετικά με τους πόρους ή είναι διαφορετικά σύμφωνο με το περιεχόμενό του σε ενημερωτικό δελτίο ή άλλο παρόμοιο προϊόν που ενισχύει την αποστολή του οργανισμού.

Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να συνδέονται με την αρχική σελίδα μας, με δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες ιστοτόπου, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι καθόλου παραπλανητικός. (β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία, την έγκριση ή την έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και προϊόντων ή υπηρεσιών · και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της τοποθεσίας του συνδεδεμένου μέρους.

Εάν είστε από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε στέλνοντας ένα e-mail στο info@gsavvopoulou.gr . Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, στοιχεία επικοινωνίας (όπως έναν αριθμό τηλεφώνου ή / και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τις διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Αφήστε 2-3 εβδομάδες για μια απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται υπερσύνδεσμοι με τον ιστότοπό μας ως εξής:

 1. Χρησιμοποιώντας το εταιρικό μας όνομα ή
 2. Χρησιμοποιώντας τον ενιαίο εντοπιστή πόρων (διεύθυνση Web) με τον οποίο συνδέεται ή
 3. Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής της τοποθεσίας Web ή του υλικού που συνδέεται με αυτό έχει νόημα στο πλαίσιο και τη μορφή του περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδέοντος μέρους.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου του Gkolfo Savvopoulou ή άλλου έργου τέχνης για τη σύνδεση της απουσίας συμφωνίας άδειας χρήσης εμπορικού σήματος.

Iframes

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και ρητή γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας ή να χρησιμοποιήσετε άλλες τεχνικές που αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση της τοποθεσίας μας στο Web.

Διατήρηση δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ζητήσουμε να καταργήσετε όλους τους συνδέσμους ή κάποιον συγκεκριμένο σύνδεσμο στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας κατόπιν σχετικού αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική της σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας να συνδέεστε με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε και τηρείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από τον ιστότοπό μας

Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στην τοποθεσία μας στο Web ή σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία web για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά. Θα εξετάσουμε αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να το κάνουμε ή να απαντήσουμε άμεσα σε εσάς.

Ενώ προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους. ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο ενημερώνεται συνεχώς.

Ευθύνη Περιεχομένου

Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε από όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από ή βασίζονται στον ιστότοπό σας. Δεν υπάρχει σύνδεσμος (σύνδεσμοι) σε οποιαδήποτε σελίδα του ιστότοπού σας ή σε οποιοδήποτε περιβάλλον που περιέχει περιεχόμενο ή υλικό που μπορεί να ερμηνευθεί ως δυσφημιστικό, άσεμνο ή εγκληματικό ή που παραβιάζει, αλλιώς παραβιάζει ή υποστηρίζει την παράβαση ή άλλη παραβίαση οποιασδήποτε δικαιώματα τρίτων.

Αποποίηση ευθυνών

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν εγγυήσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία όσον αφορά την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα για χρήση ή / τη χρήση εύλογης μέριμνας και δεξιοτήτων). Τίποτα σε αυτήν την αποκήρυξη δεν θα γίνει:

 1. να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας για θάνατο ή τραυματισμό που οφείλεται σε αμέλεια,
 2. να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη ή την ευθύνη σας για απάτη ή δόλια παραπλανητική δήλωση,
 3. να περιορίσετε οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις σας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή
 4. να αποκλείσετε οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις σας ή τις υποχρεώσεις σας που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται στο παρόν τμήμα και σε άλλα σημεία της παρούσας δήλωσης: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο. και (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθύνης ή σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας δήλωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, με αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παράβαση νόμιμης υποχρέωσης.

Στο βαθμό που η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσης.

 

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Cookies

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie

For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Decline all Services
Accept all Services
backtotop

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Cookies

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie

For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Decline all Services
Accept all Services